Đề án xây dựng NTM cấp Tỉnh - Huyện - Xã

Đề án Xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 - 01/06/2015
Đề án Xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 Xem thêm
Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 3.439.495
  • Đang online: 70
  • Trong tuần: 109
  • Trong tháng: 21.918
  • Trong năm: 21.918