VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH

1. Lê Chinh                 
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNN
Chánh Văn phòng Điều phối NTM

2. Nguyễn Đình Khoát
Cán bộ chuyên trách

3. Nguyễn Thị Việt Hà
Cán bộ chuyên trách

4. Lê Quang Vĩ           
Cán bộ chuyên trách

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 3.439.501
  • Đang online: 76
  • Trong tuần: 115
  • Trong tháng: 21.924
  • Trong năm: 21.924