GIỚI THIỆU CHUNG

 Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 - 2020 được thành lập theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó, Chánh văn phòng: Ông Lê Chinh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Phó Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Văn Tú - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn.

Và các thành viên:

1. Bà Phạm Thị Tường Vân - Trưởng phòng Ngân sách - Sở Tài chính

2. Ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng phòng Kinh tế ngành - Sở Kế hoạch và Đầu tư

3. Ông Lê Quang Hân - Trưởng phòng Dạy nghề - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

4. Ông Mai Giang Nam - Trưởng phòng Kiểm soát chi ngân sách nhà nước - Kho bạc Nhà nước tỉnh

5. Ông Phan Tuấn Anh - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6. Ông Đồng Sĩ Quang - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y dược - Sở Y tế

7. Ông Nguyễn Hữu Tâm - Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp và kiểm soát nội bộ - Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm Đồng

8. Ông Phạm Ngọc Hà - Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy

9. Ông Chế Công Thuận - Phó Trưởng phòng Xây dựng Chính quyền - Sở Nội vụ

10. Ông Triệu Vĩnh Lộc - Phó Trưởng phòng Kiến trúc quy hoạch - Sở Xây dựng

11. Ông Ngô Thanh Sơn - Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại - Sở Công thương

12. Ông Hà Đỗ Thái - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo

13. Ông Lương Anh Quốc - Phó Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông - Sở Giao thông Vận tải

14. Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền - Phó Trưởng phòng Báo chí xuất bản - Sở Thông tin và Truyền thông

15. Ông Trần Viết Dũng - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Quy hoạch kiến trúc - Sở Tài nguyên và Môi trường

16. Ông Đỗ Minh Ngọc - Chuyên viên khối Nông nghiệp - Văn phòng UBND tỉnhCông văn góp ý tiêu chí.doc

17. Bà Bùi Trần Thảo Ly - Chuyên viên Ban kinh tế xã hội - Hội Nông dân tỉnh

18. Bà Trương Thị Minh Nguyệt - Kế toán Sở Nông nghiệp và PTNT - Kế toán Văn phòng điều phối Chương trình

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 3.439.419
  • Đang online: 64
  • Trong tuần: 33
  • Trong tháng: 21.842
  • Trong năm: 21.842