Giấy mời

Giấy mời họp tham gia Kịch bản Đơn Dương - 26/10/2015
Giấy mời họp tham gia Kịch bản Đơn Dương Xem thêm
Họp tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí quốc gia nông thôn mới - 26/10/2015
Họp tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí quốc gia nông thôn mới và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới Xem thêm
Tập huấn chương trình "Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2020" - 10/06/2015
Tập huấn chương trình "Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2020" Xem thêm
Tập huấn chương trình đào tạo từ xa trong xây dưng nông thôn mới - 01/06/2015
Tập huấn chương trình đào tạo từ xa trong xây dưng nông thôn mới Xem thêm
Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 3.439.485
  • Đang online: 60
  • Trong tuần: 99
  • Trong tháng: 21.908
  • Trong năm: 21.908