Đề án xây dựng NTM cấp Tỉnh - Huyện - Xã

Đề án Xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 01/06/2015

Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng quy hoạch được phê duyệt, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, nâng cao đời sống nhân dân gắn liền với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững; có môi trường xã hội ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ....

Phấn đấu đến năm 2015, có ít nhất 6/8 xã của huyện hoàn thành 19 tiêu chí, huyện Đơn Dương được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Tổng nhu cầu vốn là 4.267,348 tỷ đồng. Trong đó, vốn Chương trình nông thôn mới đầu tư trực tiếp: 50 tỷ đồng; vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác: 259,87 tỷ đồng; vốn các doanh nghiệp, HTX và các thành phần kinh tế khác: 1.163,518 tỷ đồng; vốn huy động của cộng đồng: 462,284 tỷ đồng; vốn tín dụng: 2.331,676 tỷ đồng.

Góp ý của bạn đọc

Vui lòng nhập mã số bảo mật
Hình ảnh bảo mật
Điền mã số bảo mật như trong hình vào ô bên dưới
Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 3.386.521
  • Đang online: 11
  • Trong tuần: 2.017
  • Trong tháng: 5.911
  • Trong năm: 65.662