Tin tức

Huyện Đơn Dương và 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 31/08/2015
Từ đầu năm đến nay, Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và việc thực hiện các tiêu chí cơ bản đảm bảo theo lộ trình, kế hoạch năm. So với cuối năm 2014, số lượng các tiêu chí đạt được tại 117 xã tăng cao, cơ bản mỗi xã thêm từ 1-2 tiêu chí; bình quân toàn tỉnh đạt 13,75 tiêu chí/xã. Đặc biệt công tác huy động nguồn lực trong 6 tháng đầu năm đạt kết quả khả quan. Vốn dân đóng góp và vốn doanh nghiệp tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước. Vốn tín dụng đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tăng cao so với vốn tín dụng đầu tư chung cho nền kinh tế (dư nợ ước đạt 19.500 tỷ đồng, chiếm 54,2% tổng dư nợ cho vay 6 tháng và tăng 8,4% so với đầu năm).
Huy động tốt nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng 
Theo Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM Lâm Đồng: Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh huy động tổng nguồn lực 10.622 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách nhà nước trên 681 tỷ đồng, vốn dân đóng góp (chưa tính phần dân hiến đất, giải tỏa hoa màu, vật kiến trúc) được 165,5 tỷ đồng (chiếm 24,3% trên tổng số vốn ngân sách của nhà nước và bằng 1,56% tổng nguồn lực do vốn tín dụng tăng cao); vốn huy động từ tổ chức, doanh nghiệp, HTX 66,5 tỷ đồng (0,63%). Ngân hàng Nhà nước  chi nhánh Lâm Đồng cho biết: doanh số cho vay đối với 117 xã xây dựng NTM đạt 9.709 tỷ đồng, dư nợ đến hết tháng 6 là 15.127 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vốn cho 158.477 hộ và 321 doanh nghiệp. Hiệu quả sử dụng vốn vay trong nông nghiệp, nông thôn cao hơn các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ khác.  
Khởi sắc nông thôn mới
Khởi sắc nông thôn mới
Trên cơ sở huy động tổng nguồn lực nên tỉnh tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn. Năm 2015, tổng vốn kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã 1.087 tỷ đồng (vốn đầu tư trực tiếp từ Chương trình 287 tỷ đồng, vốn lồng ghép 800 tỷ đồng); trong đó đầu tư cho giao thông nông thôn 353 tỷ đồng, giáo dục 151,7 tỷ đồng. Vốn đầu tư phát triển từ nguồn trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh 136 tỷ đồng chủ yếu đầu tư cho các xã ưu tiên, xã đặc biệt khó khăn và các xã thuộc Chương trình 30a; giá trị khối lượng thực hiện tại các địa phương ước đạt 65% so với kế hoạch giao. Từ nguồn vốn trên và lồng ghép với các chương trình dự án khác, các xã thực hiện hoàn thành 154,7 km đường giao thông nông thôn, 79 m cầu, 10 nhà văn hóa xã, 27 nhà văn hóa thôn, 12 trạm y tế và nhiều công trình phúc lợi về văn hóa, giáo dục. Để giải quyết khó khăn về nguồn vốn trong xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhiều địa phương đã có giải pháp huy động tối đa nguồn lực của doanh nghiệp, người dân trong việc phát triển các hồ, đập thủy lợi nhỏ, sử dụng vật liệu tại chỗ trong xây dựng đường giao thông nông thôn. Sở NN-PTNT hoàn thành việc xây dựng và đang phê duyệt 2 đề án: Đề án phát triển hệ thống ao, hồ nhỏ theo nhóm hộ và Đề án hỗ trợ phát triển hệ thống kênh nội đồng phục vụ Chương trình xây dựng NTM.  
Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập 
Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đích hướng tới của Chương trình xây dựng NTM, 100% số xã trong tỉnh đã có Đề án phát triển sản xuất được phê duyệt và đang triển khai thực hiện, tập trung vào các lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC đối với rau, hoa, chè, cà phê, cây đặc sản, bò sữa, cá nước lạnh… Toàn tỉnh hiện có 39.23 7 ha sản xuất theo hướng ứng dụng CNC, chiếm 15% diện tích đất canh tác (diện tích rau, hoa, cây đặc sản 15.063 ha, chè 5.635 ha, cà phê 15.335 ha, lúa 3.585 ha); có 768 ha cà phê được tái canh, ghép cải tạo. Về chăn nuôi: đàn trâu 16.530 con, tăng 2,7% so với cùng kỳ; đàn bò 76.835 con, tăng 9%, trong đó bò sữa 15.410 con, đạt 104% kế hoạch. 
Các địa phương và các ngành liên quan cũng đã chú trọng đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp ở các xã NTM. Toàn tỉnh hiện có 103 HTX và 240 THT nông nghiệp. Từ đầu năm đến nay, thành lập 6 HTX nông nghiệp. Các HTX, THT từng bước nâng cao năng lực của kinh tế hộ; giúp các hộ nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 761 trang trại nông nghiệp (103 trang trại được cấp giấy chứng nhận); nhiều mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, sản xuất NNCNC tiếp tục phát triển. Chung tay xây dựng NTM, Sở Tài chính phối hợp với Sở NN-PTNT và Văn phòng điều phối NTM tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng đề án quy định mức hỗ trợ từ ngân sách cho các hoạt động phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn giai đoạn 2016 - 2020. Sở Công thương hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến chè xanh, chế biến Atisô và rau an toàn tại một số xã. 
Về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho vùng nông thôn, 6 tháng toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 15.326 lao động, xuất khẩu trên 300 lao động làm việc tại Nhật Bản và một số nước trong khu vực. Năm nay, nhìn chung nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn song tỉnh vẫn chú trọng ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Toàn tỉnh hiện còn 8.286 hộ nghèo, tỷ lệ bình quân 2,75%; trong đó hộ nghèo đồng bào DTTS 4.482 hộ (6,98%); hộ cận nghèo 11.736 hộ (3,9%). Số thẻ BHYT cấp cho người nghèo và đồng bào DTTS vùng đặc biệt khó khăn được 209.102 thẻ, cho trẻ em dưới 6 tuổi 136.102 thẻ, cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo 29.455 thẻ. Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại huyện Đam Rông, 29 xã nghèo tiếp tục được thực hiện với các hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất, giao khoán bảo vệ rừng, đào tạo nghề…  
Với những nỗ lực đầu tư cho Chương trình như trên, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 19 xã được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã NTM lên 23; có 10 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí đang xem xét để ra quyết định công nhận đạt chuẩn, 20 xã đạt 15-18 tiêu chí; 43 xã đạt 10-14; 19 xã đạt 7-9 và chỉ còn 1 xã đạt 6 tiêu chí. Riêng huyện Đơn Dương là huyện điểm xây dựng đạt chuẩn NTM vào năm 2015, đến tháng 4 vừa qua đã có đủ điều kiện đề nghị xét công nhận. Hiện huyện có 7/8 xã đạt chuẩn, xã Pró đạt 17/19 tiêu chí (hai tiêu chí chưa đạt là giao thông và nhà ở dân cư đã đạt tỷ lệ trên 75% so với quy định).   

Tiếp tục phát huy bài học, kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM và tháo gỡ kịp thời các khó khăn nảy sinh, Lâm Đồng phấn đấu đến hết năm 2015 có huyện Đơn Dương và 43 xã đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã trong tỉnh đạt 15 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 - 52,5 triệu đồng/năm.

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Góp ý của bạn đọc

Vui lòng nhập mã số bảo mật
Hình ảnh bảo mật
Điền mã số bảo mật như trong hình vào ô bên dưới
Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 3.386.546
  • Đang online: 36
  • Trong tuần: 2.042
  • Trong tháng: 5.936
  • Trong năm: 65.687