Tin trong tỉnh

Hẹn năm 2020, Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới 14/10/2015
Việc xây dựng thành công huyện nông thôn mới (NTM) Đơn Dương và trên bình diện chung cả tỉnh sẽ có 43 xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm nay được coi là một trong những thành tựu nổi bật nhất của quá trình phát triển kinh tế - xã hội Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015. Bởi xây dựng NTM là chương trình tổng hợp, toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân đang sinh sống tại khu vực nông thôn. Từ kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm quý giá, Lâm Đồng tự tin hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 trở thành địa phương đạt chuẩn NTM. 
 
Xây dựng NTM là nhiệm vụ chiến lược nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó khẳng định “nông dân là chủ thể của quá trình phát triển, xây dựng NTM là then chốt, phát triển toàn diện nông nghiệp là căn bản”. Điều đó có nghĩa đặt nông dân vào vị trí trung tâm thụ hưởng của tiến trình phát triển nhanh, bền vững, nhất là đối với tỉnh miền núi như Lâm Đồng. Nói vậy để thấy rằng, xây dựng thành công NTM, tức là thực hiện công cuộc đổi thay căn bản đời sống mọi mặt của người dân khu vực nông thôn, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng và tạo ra bộ mặt nông thôn văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. 
Thành hình NTM
 
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM: Lâm Đồng dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM
Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng Lâm Đồng đã nỗ lực vươn lên, đạt được kết quả đáng tự hào trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và xây dựng NTM nói riêng. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 đạt bình quân trên 14%, đứng đầu các tỉnh Tây Nguyên. Việc xây dựng chương trình NTM trên phạm vi toàn tỉnh, bước đầu đã đạt được những thành tựu nổi bật, do trong quá trình thực hiện, Lâm Đồng đã vận dụng sáng tạo các cơ chế, chính sách vào thực tế của địa phương, nhất là khai thác tiềm năng phát triển về du lịch, nông nghiệp công nghệ cao với các bước đi và cách làm phù hợp, cùng với tinh thần cần cù, chịu khó của người dân mang lại giá trị sản xuất bình quân và thu nhập bình quân đầu người cao gấp 2 lần bình quân chung cả nước. Với kết quả đạt được này, Lâm Đồng trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện xây dựng NTM. Lâm Đồng đề ra mục tiêu đến năm 2020 đạt chuẩn tỉnh NTM, đây là mục tiêu rất có ý nghĩa nhưng cũng đầy thách thức, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân Lâm Đồng. Tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng sẽ chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và tiếp tục đạt nhiều kết quả to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng cho sự nghiệp phát triển bền vững nông nghiệp, nông dân và nông thôn của cả nước.
Khải Nhiên lược ghi
Xuất phát điểm của Lâm Đồng là tỉnh miền núi, với dân số trên 1,26 triệu người và có tới 43 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 24,1%. Về phương diện địa lý cũng như cơ cấu dân số - hơn 70% sống tại vùng nông thôn, đây sẽ là những trở lực không nhỏ khi Lâm Đồng bắt tay vào triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Song, dựa vào tiềm năng và lợi thế về tài nguyên đất đai, nguồn nhân lực và điều kiện sinh thái phù hợp để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô hàng hóa với các loại nông sản đặc sản có ưu thế so với các vùng khác, đó chính là “chìa khóa” mở ra khung cảnh mang dáng vóc, diện mạo và thành hình xã, huyện NTM của tỉnh. Còn nhớ, năm 2009, xã Tân Hội, Đức Trọng là một trong 11 địa phương của cả nước được chọn thực hiện mô hình thí điểm xây dựng xã NTM. Sau gần 4 năm thực hiện, xã NTM Tân Hội được công nhận đạt chuẩn 19/19 tiêu chí theo quy định của Chính phủ. Đó là nguồn cảm hứng, khích lệ, cổ vũ lớn để Lâm Đồng bước tới những mục tiêu xa hơn bao gồm nhân rộng điển hình Tân Hội ra các xã trong tỉnh và tập trung xây dựng huyện NTM Đơn Dương. “Từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi bằng giống mới đã hướng sản xuất nông nghiệp của xã Tân Hội đi vào phát triển ổn định, bền vững. Do đó, thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng và ước đạt 50 triệu đồng/năm vào cuối năm 2015” - ông Hoàng Mạnh Dũng, Bí thư xã Tân Hội cho biết. Con đường dẫn tới xây dựng thành công xã NTM Tân Hội hay mới đây là huyện NTM Đơn Dương không chỉ xuất phát từ chủ trương đúng, hợp lòng dân của Đảng mà quan trọng nằm ở chỗ Lâm Đồng đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách ấy. Thực tế cho thấy, Đơn Dương đã phát huy tốt lợi thế của huyện nông nghiệp, huy động các nguồn lực cùng sự chung sức của nhân dân đã làm nên kỳ tích mới khi trở thành huyện đầu tiên của Tây Nguyên và huyện thứ 6 trong cả nước đạt chuẩn NTM. Qua 5 năm xây dựng NTM, huyện Đơn Dương đã huy động hơn 4.311 tỷ đồng để xây dựng hoàn thành 7/8 xã đạt chuẩn NTM theo quy định, đạt 87,5%, hội đủ tiêu chuẩn huyện NTM trên địa bàn tỉnh. Qua đó, làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn với tỷ lệ trên 72% đất canh tác sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đạt giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp trên 150 triệu đồng, góp phần đưa hộ nghèo toàn huyện giảm còn 1,3% và hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn 3%... 
 
Đích đến năm 2020
 
Việc xác định nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng NTM là một trong những chương trình trọng tâm nhằm góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh, tăng thu nhập và xóa đói, giảm nghèo cho người dân và phát triển kinh tế, xã hội. Từ định hướng đúng đắn này, cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng thuận cao của nhân dân trong tỉnh, Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật. Giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản trong giai đoạn 2011 - 2015 tăng bình quân 8,4%. Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp đến nay trồng trọt chiếm 82%, chăn nuôi 15%, dịch vụ nông nghiệp 3%. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích thu hoạch - chưa tính diện tích cây lâu năm đang trong thời kỳ xây dựng cơ bản đạt 140 triệu đồng/ha, cao hơn mục tiêu nghị quyết là 120 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu vào cuối năm nay đạt từ 52 - 52,5 triệu đồng/năm góp phần vào giảm nghèo từ 12,6% vào năm 2010 xuống còn dưới 2%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 6,6%. Hiện tỷ lệ hộ nghèo tại 29 xã nghèo còn dưới 5,4%, huyện nghèo Đam Rông còn dưới 6,6%, không còn xã có trên 15% hộ nghèo và tỷ lệ hộ cận nghèo khoảng 1,7%. Kết cấu hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội nông thôn từng bước được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Tính đến thời điểm này, kết quả thực hiện các tiêu chí NTM toàn tỉnh, bên cạnh có 25 xã được công nhận đạt chuẩn, có 18 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí đang hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM trong năm 2015. Ngoài ra, có 20 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 39 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 15 xã đạt từ 7 - 9 tiêu chí, bình quân toàn tỉnh đạt 14,83 tiêu chí/xã. Với các kết quả trên, đến cuối năm 2015 Lâm Đồng có ít nhất 43 xã và huyện Đơn Dương đạt chuẩn huyện NTM; thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 
 
Những con số ấn tượng đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đến 2015
- Huy động được 2.437 tỷ đồng, cứng hóa 4.185km, đạt tỉ lệ 64%, có 59 xã đạt tiêu chí về giao thông (đạt 50,43%).
- Diện tích đất gieo trồng được tưới nước đạt 138.795ha (chiếm 58,6%) và có 78 xã đạt tiêu chí về thủy lợi (đạt 66,67%).
- 74 xã đạt tiêu chí về y tế (đạt 63,25%).
- Đầu tư xây dựng 1.210 phòng học, góp phần củng cố cho 48/117 xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia (đạt 41,02%).
- Hiện có 91 xã có nhà văn hóa (đạt 77,77%), có 807/967 thôn có nhà văn hóa (đạt 83,7%), nâng số xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa lên 59 xã (đạt 50,43%).
- 38 chợ được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa; đến nay có 68 xã đạt tiêu chí về chợ nông thôn (đạt 58,12%).
- 103 xã đạt tiêu chí về điện (đạt 88,03%).
- 113 xã đạt tiêu chí về bưu điện (đạt 96,58%).
- 77 xã đạt tiêu chí nhà ở (đạt 65,81%).
Trong quá trình xây dựng, phát triển NTM, bên cạnh đất đai thì yếu tố về nguồn lực đầu tư sẽ mang tính quyết định, nhất là khi ngân sách của nhà nước còn hạn chế. Và để hiện thực hóa các tiêu chí NTM, trong 5 năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã huy động 33.581 tỷ đồng, bao gồm: Vốn ngân sách là 3.581 tỷ đồng (chiếm 10,66%), vốn dân đóng góp là 9.143 tỷ đồng (chiếm 27,23%), vốn huy động từ tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã là 4.528 tỷ đồng (chiếm 13,74%) và dư nợ vay xây dựng NTM tại 117/117 xã là 16.242 tỷ đồng (chiếm 48,37%). Với tỷ lệ nguồn lực vốn xây dựng NTM, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Sĩ Sơn từng nhận xét rằng: Trong 11 xã điểm của cả nước đầu tư 500 tỷ đồng vào sản xuất, kinh doanh, thì chỉ riêng Tân Hội người dân đã đầu tư 190 tỷ đồng. Mặt khác, số dư nợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của Lâm Đồng chiếm gần 50% tổng số vốn nhưng nợ xấu đạt rất thấp, khoảng 1,3%. Qua đó cho thấy sản xuất tại các xã xây dựng NTM phát triển tốt và người dân đầu tư rất hiệu quả. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM của tỉnh: Sau 5 năm thực hiện, tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực: nông nghiệp tăng trưởng ổn định, cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng mang lại giá trị cao. Xuất hiện nhiều loại hình tổ chức sản xuất hiệu quả như: kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, tổ hợp tác và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhận thức của người dân về vai trò chủ thể, quyền làm chủ được nâng cao; đời sống vật chất, tinh thần người dân có bước chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; môi trường sinh thái ngày càng được cải thiện, đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ở nông thôn. 
 
Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 mà Lâm Đồng đặt ra với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trong 5 năm (theo giá 2010) đạt 8 - 9%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 70 - 73 triệu đồng (tương đương cả nước 3.350 - 3.475 USD). Đặc biệt, đến năm 2020, có ít nhất 90 xã (tương ứng 77% tổng số xã của toàn tỉnh) đạt chuẩn nông thôn mới, có 8/10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Lâm Đồng đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới. Qua đó, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm 1,5 - 2%; trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân hàng năm 2 - 3% (theo tiêu chí mới). Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM Lâm Đồng đã thay mặt lãnh đạo tỉnh phát động thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng NTM với mục tiêu hướng đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn xây dựng NTM với các nội dung cụ thể”. Vì vậy, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngay từ bây giờ phải phấn đấu với quyết tâm cao nhất để đưa Lâm Đồng tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong 5 năm tới đây.
 
Nguồn tin: baolamdong.vn

Góp ý của bạn đọc

Vui lòng nhập mã số bảo mật
Hình ảnh bảo mật
Điền mã số bảo mật như trong hình vào ô bên dưới
Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 3.386.526
  • Đang online: 16
  • Trong tuần: 2.022
  • Trong tháng: 5.916
  • Trong năm: 65.667