Xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Lâm Đồng đã có 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới (06/2016) 14/07/2016

Toàn tỉnh có 117/117 xã thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó: 45 xã đã được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 38,5%); 06 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí là xã Phước Cát 1 (Cát Tiên), xã Đạ Rsal (Đam Rông), xã Gung Ré (Di Linh), xã Tân Văn và Đạ Đờn (Lâm Hà), xã Đạ Nhim (Lạc Dương); 18 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 40 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 08 xã đạt từ 7 - 9 tiêu chí; bình quân toàn tỉnh đạt 15,68 tiêu chí/xã;

Huyện Đơn Dương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn XD NTM.

Thành phố Đà Lạt hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (có 04/04 xã đạt chuẩn NTM).

Thành phố Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới mới (có 05/05 xã đạt chuẩn NTM).

Cụ thể 45 xã đã được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới:

          Huyện Bảo Lâm: Xã Lộc An, Lộc Quảng, Lộc Thành, Lộc Ngãi

          Thành phố Bảo Lộc: Xã Đại Lào, Đam B’ri, Lộc Châu, Lộc Nga, Lộc Thanh

          Huyện Cát Tiên: Xã Đức Phổ, Gia Viễn, Quảng Ngãi

          Huyện Đạ Huoai: Xã Đạ Oai, Hà Lâm

          Thành phố Đà Lạt: Xã Tà Nung, Trạm Hành, Xuân Thọ, Xuân Trường

          Huyện Đạ Tẻh: Xã An Nhơn, Đạ Kho, Hà Đông

          Huyện Di Linh: Xã Gia Hiệp, Hòa Bắc, Tân Châu

         Huyện Đơn DươngXã Đạ Ròn, Ka Đô, Ka Đơn, Lạc Lâm, Lạc Xuân, Quảng Lập, Tu Tra

          Huyện Đức Trọng: Xã Bình Thạnh, Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, Ninh Gia, Ninh Loan, Phú Hội, Tân Hội, Tân Thành, Nthôn Hạ, Đà Loan, Tà Hine

          Huyện Lâm Hà: Xã Đông Thanh, Gia Lâm

 

Góp ý của bạn đọc

Vui lòng nhập mã số bảo mật
Hình ảnh bảo mật
Điền mã số bảo mật như trong hình vào ô bên dưới
Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 3.386.573
  • Đang online: 63
  • Trong tuần: 2.069
  • Trong tháng: 5.963
  • Trong năm: 65.714