Tin tức

Đẩy mạnh hơn nữa phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 (07/09/2016) 12/09/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới.

Mục tiêu của Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước; tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới; số xã còn lại đảm bảo đạt 5 tiêu chí trở lên.
Mỗi tỉnh có ít nhất 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn.

Mỗi tỉnh, thành phố chọn 2 đến 3 cá nhân tiêu biểu

Theo kế hoạch, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ lựa chọn, đề nghị khen thưởng: Mỗi cụm thi đua 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Mỗi khối thi đua 1 bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Một số tỉnh, thành phố tiêu biểu nhất trong các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được khen thưởng tại Tổng kết giai đoạn I, được khen thưởng tại Tổng kết Phong trào Thi đua vào năm 2020.
Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lựa chọn, đề nghị khen thưởng: Các huyện đạt chuẩn nông thôn mới (trừ các huyện đã được khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015). 5% số xã của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới đã được khen thưởng tại giai đoạn 2011 - 2015). 5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới.
Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương lựa chọn, đề nghị khen thưởng: 2 đến 3 đơn vị trực thuộc, 1 đến 2 cá nhân tiêu biểu có thành tích nổi bật trong Phong trào thi đua để đề nghị khen thưởng.
Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chọn 2 đến 3 cá nhân tiêu biểu (là cán bộ trực tiếp chỉ đạo và thực hiện Chương trình nông thôn mới các cấp; người dân có nhiều đóng góp, người nông dân có phát minh sáng chế, doanh nhân tiêu biểu...) trong xây dựng nông thôn mới để đề nghị khen thưởng.

Mức khen thưởng

Theo quy định, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu sẽ được Chính phủ tặng Cờ Thi đua và thưởng 1 công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng.
Huyện đạt chuẩn nông thôn mới được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và thưởng công trình phúc lợi trị giá 10 tỷ đồng.
Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và thưởng công trình phúc lợi trị giá 30 tỷ đồng.
Doanh nghiệp và các cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc đặc biệt xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào thi đua được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoặc đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và thưởng theo quy định hiện hành.


“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Trước đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai Đề án 04/ĐA-MTTQ, ngày 28/12/2015 về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020. Đây là sự tiếp nối cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trước đây. Nội dung chính của cuộc vận động này là toàn dân đoàn kết, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, khuyến khích làm giàu chính đáng; công tác đền ơn đáp nghĩa, giữ vệ sinh cảnh quan môi trường, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương… 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” chính là nội dung hoạt động cụ thể nhằm triển khai chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về Chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động là một hoạt động thường xuyên, tập trung của Mặt trận Tổ Việt Nam, thể hiện sự đổi mới trong cơ chế làm việc, nhằm nâng cao hiệu quả công tác của Mặt trận.
Ngoài ra, theo Thông tri hướng dẫn số 10/TTr-MTTW-BTT ngày 08/7/2016 của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" bằng các hoạt động:
Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.
Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.
Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái.
Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
- Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.


 

Góp ý của bạn đọc

Vui lòng nhập mã số bảo mật
Hình ảnh bảo mật
Điền mã số bảo mật như trong hình vào ô bên dưới
Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 3.437.321
  • Đang online: 66
  • Trong tuần: 2.505
  • Trong tháng: 19.744
  • Trong năm: 19.744