Thông báo

Thông báo số 39/TB-VPCP ngày 4/02/2015 (09/03/2015) 01/10/2010
Kết luận cuat TTCP Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến về tình hình, kết quả thực hiện chương trình NTQG XD NTM năm 2014, nhiệm vụ giải pháp 2015 và định hướng kế hoạch 5 năm 2016-2020.
​Thông báo số 39/TB-VPCP ngày 4/02/2015 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, kết quả thực hiện chương trình NTQG XD NTM năm 2014, nhiệm vụ giải pháp 2015 và định hướng kế hoạch 5 năm 2016-2020.
Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 3.437.256
  • Đang online: 1
  • Trong tuần: 2.440
  • Trong tháng: 19.679
  • Trong năm: 19.679