Tư liệu - tài liệu / Chuyên đề

Quy trình kỹ thuật canh tác cây cà phê chè
Nhóm tài liệu về Cà phê
Chuyên đề
TVTT
2014
Cần xác thực trước khi tải về

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc; phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch và bảo quản cây cà phê chè sản xuất tại Lâm Đồng.

2. Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây cà phê chè trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật: Thời kỳ kiến thiết cơ bản: 3 năm (1 năm trồng, 2 năm chăm sóc);

- Năng suất bình quân trong giai đoạn kinh doanh: Trên đất đỏ Bazan: 2,5-3 tấn nhân/ha, trên các loại đất khác 2-2,5 tấn nhân/ha.

......
Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 3.386.528
  • Đang online: 18
  • Trong tuần: 2.024
  • Trong tháng: 5.918
  • Trong năm: 65.669