Văn bản pháp quy / Tư liệu - Tài liệu

Danh mục
select
select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Tìm kiếm
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
400/QĐ-UBND 27/02/2018 Quyết định về việc phân bổ chi tiết vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình MTQG năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4781/QĐ-BNN-VPĐP 21/11/2017 Ban hành Sổ tay hướng dẫn sản xuất trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
915/QĐ-UBND 27/04/2017 Quy định một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017 - 2020
2540/QĐ-TTg 30/12/2016 Về việc Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
1980/QĐ-TTg 17/10/2016 Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
1600/QĐ-TTg 16/08/2016 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
558/QĐ-TTg 05/04/2016 Về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
63-BC/BCĐNTM 14/12/2015 Tổng kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020
391/TB-VPCP 30/11/2015 Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
65-BC/BCĐNTM 25/11/2015 Báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020
62-KH/BCĐNTM 18/09/2015 Kế hoạch Nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới
1507/QĐ-TTg 01/09/2015 Công nhận huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
61 - KH/BCĐNTM 25/08/2015 Kế hoạch số 61 - KH/BCĐNTM ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới về việc tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2015
6492/VPCP-KTN 18/08/2015 Văn phòng Chính phủ thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
1758/QĐ-UBND 18/08/2015 Đề án hỗ trợ phát triển hệ thống ao, hồ nhỏ phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
14/2015/NQ-HĐND 11/07/2015 Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1926/QĐ-TU 12/06/2015 Về viêc thay đổi Phó trưởng ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng
1815/QĐ-TU 05/03/2015 Bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010-2020
260/HD-BTĐKT 27/02/2015 Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" Giai đoạn 2011 - 2015
14/2015/QĐ-UBND 25/02/2015 Chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020
Trang 1/4 Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối   
Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 3.439.507
  • Đang online: 82
  • Trong tuần: 121
  • Trong tháng: 21.930
  • Trong năm: 21.930