Văn bản pháp quy / Lĩnh vực văn bản pháp quy

Danh mục
select
select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Tìm kiếm
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1756/QĐ-TU 03/02/2015 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010-2020
2580/QĐ-UBND 27/11/2014 Điều chỉnh đề án phát triển đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
1900/QĐ-UBND 15/09/2014 Quy hoạch Quản lý chất thải rắn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1457/QĐ-UBND 05/08/2013 Tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020
74/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 Cơ chế huy động các nguồn lực và tỷ lệ hỗ trợ của ngân sách Nhà nước để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1770/UBND-NN 05/04/2013 Công văn số 1770/UBND-NN ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên đai bàn tỉnh năm 2013 
1620/QĐ-TTg 20/09/2011 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"
1429/QĐ-UBND 01/07/2011 Đề án phát triển đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
1013/QĐ-TTg 01/07/2010 Thành lập Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
164/TB-VPCP 05/07/2016 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị sơ kết thực hiện 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
12/2016/NQ-HĐND 02/07/2016 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016
1374/QĐ-UBND 28/06/2016 Quyết định phê duyệt huyện Cát Tiên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019
1373/QĐ-UBND 28/06/2016 Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng huyện Đạ Tẻh đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2019
510/QĐ-UBND 21/06/2016 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lạc Dương
16-CTr/TU 16/06/2016 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 - 2020
406/QĐ-UBND 18/05/2016 Quyết định kiện toàn Tổ thẩm tra, đánh giá thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện Lạc Dương
241KH/TĐTN-BTNNTCNĐT 05/05/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Tuổi trẻ Lâm Đồng chung tay xây dựng nông thôn mới" năm 2016-2017
2281/UBND-XD2 27/04/2016 Xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2940/CT-BNN-KTHT 13/04/2016 Chỉ thị về việc đẩy mạnh phát triển hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp
96-QĐ/TU 08/01/2016 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2020
Trang 2/4 Đầu tiên   Trước   1  [2]  3  4  Tiếp   Cuối   
Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 3.386.578
  • Đang online: 68
  • Trong tuần: 2.074
  • Trong tháng: 5.968
  • Trong năm: 65.719