Văn bản pháp quy / Lĩnh vực văn bản pháp quy

Danh mục
select
select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Tìm kiếm
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
07-KL/TU 19/11/2015 Thông báo Kết luận Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2015, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020.
54-CTr/BCĐNTM 17/03/2015 Chương trình công tác năm 2015 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng
559/KL-TU 16/03/2015 Ngày 10/3/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015
52/BC-BCĐNTM 16/03/2015 Năm 2014, có 10/12 huyện, thành phố ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
53 - CV/BCĐNTM 16/03/2015 Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để phấn đấu thực hiện mục tiêu giai đoạn I (2010-2015) của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
51/TB-BCĐ 03/02/2015 Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo nông thôn mới được phân công nhiệm vụ phụ trách địa bàn có trách nhiệm sắp xếp thời gian, định kỳ tham gia sinh hoạt với các địa phương thuộc phạm vi phụ trách của minh
40/2014/TT-BNNPTNT 13/11/2014 Trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; công bố, công nhận lại xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
1996/QĐ-TTg 04/11/2014 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2010-2020
1050/QĐ-UBND 15/05/2014 Công nhận xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
1049/QĐ-UBND 15/05/2014 Công nhận xã Tân Hội, huyện Đức Trọng đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
1048/QĐ-UBND 15/05/2014 Công nhận xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
1047/QĐ-UBND 15/05/2014 Công nhận xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
195/QĐ-TTg 25/01/2014 Về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
41/2013/TT-BNNPTNT 04/10/2013 Phương pháp xác định các tiêu chí đạt chuẩn
1054/QĐ-UBND 30/05/2013 Đến năm 2015, có 41 xã được chọn đạt tiêu chí nông thôn mới
907/QĐ-UBND 15/05/2013 Chọn huyện Đơn Dương làm huyện điểm xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia vào năm 2015
929/QĐ-TU 27/03/2013 Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010-2020
Hướng dẫn liên tịch số 04-HDLT/BDVTU-BCĐXDNTM-BTĐKT 19/06/2012 Hướng dẫn về phong trào "Dân vận khéo" thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Quyết định số 2242/QĐ-UBND 05/10/2011 Kế hoạch tổ chức, phát động phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung tay xây dựng nông thôn mới”
2575/QĐ-UBND 05/11/2010 Xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý
Trang 3/4 Đầu tiên   Trước   1  2  [3]  4  Tiếp   Cuối   
Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 3.386.618
  • Đang online: 43
  • Trong tuần: 2.114
  • Trong tháng: 6.008
  • Trong năm: 65.759