Văn bản pháp quy / Chế độ chính sách

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn
14/2015/NQ-HĐND
11/07/2015
Chủ tịch Nguyễn Xuân Tiến
Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
UBND tỉnh Lâm Đồng
Văn bản khác
Chế độ chính sách
Còn hiệu lực
Các văn bản khác
Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 3.386.557
  • Đang online: 47
  • Trong tuần: 2.053
  • Trong tháng: 5.947
  • Trong năm: 65.698