Văn bản pháp quy / Lĩnh vực văn bản pháp quy

Kế hoạch Nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới
62-KH/BCĐNTM
18/09/2015
Vũ Công Tiến
Kế hoạch Nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới
Ban chỉ đạo NTM tỉnh
Văn bản khác
Lĩnh vực văn bản pháp quy
Còn hiệu lực
Các văn bản khác
Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 3.386.598
  • Đang online: 88
  • Trong tuần: 2.094
  • Trong tháng: 5.988
  • Trong năm: 65.739