Văn bản pháp quy / Lĩnh vực văn bản pháp quy

Tổng kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020
63-BC/BCĐNTM
02/10/2015
Nguyến Xuân Tiến
Tổng kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020
Ban chỉ đạo NTM tỉnh
Văn bản khác
Lĩnh vực văn bản pháp quy
Còn hiệu lực
Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 3.386.602
  • Đang online: 92
  • Trong tuần: 2.098
  • Trong tháng: 5.992
  • Trong năm: 65.743