Văn bản pháp quy / Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016
12/2016/NQ-HĐND
02/07/2016
Trần Đức Quận
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016
Hội đồng Nhân dân
Nghị quyết
Văn bản quy phạm pháp luật
Còn hiệu lực

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 3.386.601
  • Đang online: 91
  • Trong tuần: 2.097
  • Trong tháng: 5.991
  • Trong năm: 65.742