Văn bản pháp quy / Văn bản quy phạm pháp luật

Về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
558/QĐ-TTg
05/04/2014
Vũ Văn Ninh
Về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Chính phủ
Quyết định
Văn bản quy phạm pháp luật
Còn hiệu lực

Quyết định sô 558/QĐ-TTg

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 3.439.416
  • Đang online: 61
  • Trong tuần: 30
  • Trong tháng: 21.839
  • Trong năm: 21.839